Matica crnogorska

 

Magazine

News

New edition

Matica No 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portreti - Božina Ivanovic

Skup o životu i djelu Božine Ivanovica održan je 29. oktobra 2009. godine u prostorijama Matice Crnogorske. Na skupu su govorili: Branko Banjevic, Andelka Šcepanovic, Drago Maric, Vukic Pulevic, Veselin Vuksanovic, Radun Mickovic i Marko Špadijer. Skup je vodio Novica Samardžic.

Promocija knjige "Crnogorska moderna"

Promocija knjige Crnogorska moderna - antologija crnogorske meduratne poezije održana je 30. juna 2009. u Matici crnogorksoj. O knjizi su govorili: Marko Špadijer, Novica Samardžic, Nela Savkovic Vukcevic i Branko Banjevic.

Najave

Novi broj casopisa za drštvena pitanja nauku i kulturu MATICA (No 40 - winter 2009).

 

Božidar Ivanovic
Šahovski vrhovi

František Šustek
Naša braca na jugu

Dragutin Papovic
Protivnici vlasti u Crnoj Gori

Adnan Cirgic
Rjecnik njeguškog govora

Calendar

 

 

 

 

 

 

on top

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: [email protected]