Matica crnogorska

 

Ogranci > Informacije o ograncima

 

 

Matica crnogorska

Ogranak Cetinje, osnovan 22. maja 1994. god.

Predœednik Luka Lagator
Potpredœednik Dragan Marković

 

Ogranak Herceg Novi, osnovan 4. novembra 1994. god.

Predœednik Zlatko Stojović

 

Ogranak Kotor, osnovan 10. februara 1995. god.

Predœednica Mileva Pejaković Vujošević
Sekretar Jasna Jeknić Stijović

 

Ogranak Nikšić, osnovan 22. juna 1995. god.

Predœednik Jasmina Nikčević

 

Ogranak Bar, osnovan 14. avgusta 1995. god.

Predœednik Ivan Jovović

Ogranak Ulcinj, osnovan 21. novembra 1996. god.

Predœednik Vaso Radović
Sekretar Jovan Nikolaidis

Ogranak Bijelo Polje, osnovan 19. januara 2001. god

Predœednik Radomir Ilić
Sekretar Nina Hajduković

 

Ogranak Berane, osnovan 8. decembra 2001. god.


Sekretar Jovan Mališić

 

Ogranak Danilovgrad, osnovan 19. maja 2009. god

Predœednik Branislav Miko Stanišić

 

Ogranak Tivat, osnovan 22. oktobra 2009. god

Predœednik Lazar Božović

 

Ogranak Budva, osnovan 11. novembra 2009. god

Predœednik Dragan Radulović

 

Ogranak Mojkovac, osnovan 23. oktobra 2010. god.

Predœednik Dejan Vuković
Sekretar Darka Bogavac

Ogranak Rožaje, osnovan 24. marta 2011. god.

Predœednik Avdo Nurković

 

 

  

na početak

Matica crnogorska Ulica beogradska 24 c, Podgorica,
tel/fax: +382 20 232 301, 232 302, 231 150, mail: [email protected]